„Turkusowe firmy – zarządzanie bez hierarchii”

Stosowane dotąd modele biznesowe przestają być skuteczne. Podejście the business of business is business wyczerpało się. Turkusowe organizacje to nowy model zarządzania: bez hierarchii, wrażliwy na potrzeby pracowników i ich indywidualne predyspozycje oraz oczekiwania społeczne. O funkcjonowaniu turkusowych firm, ich wpływie na otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne oraz przyszłości rozmawiali uczestnicy sesji inspiracyjnej „Turkusowe firmy – zarządzanie bez hierarchii”, która odbyła się 21 czerwca 2016 r. Gościem specjalnym był prof. Andrzej Blikle